Sugeng Ambal Warsa Sri Sultan Hamengku Buwono X

Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta ngaturaken sugeng ambal warsa ingkang kaping 78 dhumateng Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X, mugi tansah pinaringan panjang yuswo, kasarasan, saha katentreman, berkah barokah minangka dados pangayoming Ngayogyakarta Hadiningrat.